Archive for poll

Bifati, bifati, sau debifati

Posted in Ce ma umbla zi de zi... with tags on January 19, 2010 by Rasta Man

Mergeti pe strada cu castile in urechi?
(polls)